PDMS Designer Elektro

Job description

Elektroingeniør med designerfaring ved bruk av PDMS søkes snarlig.

- Design av kabelgater og kabeltraseer

 

Qualifications

- Utdannet elektroingeniør / tekniker med relevant erfaring

- Må ha inngående kjennskap til bruk av PDMS som verktøy

- Kjennskap til NORSOK - Standard.

- Ønskelig med erfaring fra nybygg

Details:

Discipline:Electro
Title:PDMS Designer Elektro
Periode:
Location:Oslo
Job ID:ELEKTRO PDMS

Contact details:

Contact:Gisle Tungland
E-mail:gisle@svc.as
Phone:+47 51 20 70 25
Apply for this position