HR medarbeider

Job description

Koordinere og delta i design av HR prosesser:

 • Annual Development Dialogue (medarbeidersamtale)
 • Development Incentive Program
 • Lønnsoppgjør, andre koordinerende prosesser rundt belønning  
 • Superbruker i HR datasystemer
 • Registrering, oppdatering, vedlikehold i HR data systemet (OCS)
 • Rapportering (f.eks manpower, ferie, overtid, roletracker)
 • Ansvarlig for vedlikehold, oppdatering og publisering av organisasjonkart
 • Andre oppgaver kan bli aktuelt basert på kandidatens bakgrunn og erfaring   

 

Qualifications

Relevant høyere utdanning (HR, økonomi, annet) og 2-5 års relevant arbeidserfaring

 • Flytende norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Svært gode IT og systemegenskaper (Excel, Word, Powerpoint, ERP) - erfaring med OCS og Catalyst One er en fordel, men ikke ett krav
 • Dyktig i å lære nye verktøy
 • Evne å håndtere store mengder informasjon på en strukturert og effektiv måte
 • God forståelse for organisasjonsstruktur og rollestruktur
 • Evne å balansere det å være grundig og detaljorientert med det å se det store bildet og drive prosesser fremover
 • Trekke de viktigste konklusjonene ut fra et stort datamateriale og presentere dem på en pedagogisk og overbevisende måte
 • Jobbe effektivt og disiplinert, og klare å holde mange baller i luften samtidig

Details:

Discipline:Administration
Title:HR medarbeider
Periode:asap - juni 2019
Location:Stavanger
Job ID:

Contact details:

Contact:Gisle Tungland
E-mail:gisle@svc.as
Phone:+47 51 20 70 25
Apply for this position