Senior Engineer Automasjon

Job description

 • Prosjektingeniør Automasjon inkludert deltagelse i studier
 •  Evaluere disiplinens arbeidsomfang og estimere jobber
 •  Detalj prosjektering (f.eks. SAS, TCS, etc)
 •  Utarbeide jobbpakker og følge opp leveranser
 •  Disiplinsjekk av Studier, tegninger og jobbpakker osv
 •  Delta på forhåndstest/FAT hos leverandør
 •  Input til utprøvingsprosedyre prosedyre
 •  Delta på utprøving onshore/offshore
 •  Utføre as-built.

Qualifications

 • Min 5 års erfaring fra offshore relaterte prosjekter
 • Erfaring med TCS (Turbin Control System), GCS (Generator Control System) er en fordel
 • Erfaring med Statoil tekniske krav for automasjonsfaget
 • Erfaring med ProCoSys, STID
 • Fordel med kunnskap i Microstation
 • RequiredQualifications: 
 • Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Selvstendig
 • Kunne være disiplinansvarlig for sin disiplin i oppdrag
 • Sikkerhetskurs for offshore og gyldig Helseattest 

Details:

Discipline:Automation
Title:Senior Engineer Automasjon
Periode:januar - april 2018
Location:Bergen
Job ID:

Contact details:

Contact:Gisle Tungland
E-mail:gisle@svc.as
Phone:+47 51 20 70 25
Apply for this position