Senior Piping Engineer - Lead

Job description

- Ansvarlig for leveranser innen piping disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.

- Estimering av piping arbeidsomfang i prosjekt.

- Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner.

- Selvstendig modellere rørføring og supports i PDMS og generere tegningsunderlag og MTO.

- Rekvirering og koordinering av oppmåling.

- Jobbsetting og oppfølging av prefabrikasjon og installasjonsaktiviteter innen disiplinen.

- Koordinere og fungere som faglig lead i prosjekter ved behov.

- Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.

Qualifications

- Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

- Minimum teknisk fagskole, ønskelig med bachelor eller master

- Min. 8 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.

- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for piping leveranser.

- Solid kunnskap innen piping design og bruk av 3D modelleringsverktøy.

- Erfaring og praktisk kunnskap om installasjonsmetode av piping.

- Forståelse for og erfaring med koordinering av grensesnitt internt i disiplinen mellom layout, pipe stress og pipe support.

- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.

- Fordel med erfaring med spesifisering og innkjøp av manuelle ventiler.

- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.

- Krav: MS Office, PDMS design & draft

- Ønskelig: Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)

- Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav

Details:

Discipline:Piping
Title:Senior Piping Engineer - Lead
Periode:
Location:Bergen
Job ID:

Contact details:

Contact:Gisle Tungland
E-mail:gisle@svc.as
Phone:+47 51 20 70 25
Apply for this position