Senior Strukturingeniør - Analyse/kalkulasjon

Job description

- Bidra i utarbeidelsen av designtekniske løsninger av strukturelementer, skidder, supportere o.l. ihht. regelverk, nasjonale/internasjonale standarder og kundekrav.

- Verifisere strukturdesign ihht. regelverk, anerkjente standarder og spesifikasjoner.

- Utføre analyse og beregninger av primær-, sekundær- og temporære strukturer inkludert supports og innfestning.

- Levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner.

- Samhandle intra- og interdisiplint i prosjekt for å finne sikre, gode og kostnadseffektive løsninger og koordinere leveranser.

Qualifications

- Engelsk, muntlig og skriftlig

- Ønskelig med norsk flytende, muntlig og skriftlig

- Minimum bachelor innen structural eller mechanical engineering.

- Min. 7 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.

- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline modifikasjonsprosjekter med ansvar for leveranser innen disiplinen.

- Forståelse for både design og beregninger/analyse av strukturelementer.

- Erfaring fra beregning av struktur og support beregninger inkludert innfestning.

- Erfaring fra å utføre løfteanalyser, utmattelsesanalyser, in-place analyser.

- God kjennskap til NORSOK, NS-standarder, Eurocoder, DNV-regulativer samt Equinor sine krav og spesifikasjoner.

- Gjerne erfaring og forståelse for installasjonsmetode.

- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.

- Krav: MS Office, STAAD

- Ønskelig: ANSYS, Sesam, MathCAD, kjennskap til PDMS, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)

- Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav

Details:

Discipline:Structural
Title:Senior Strukturingeniør - Analyse/kalkulasjon
Periode:
Location:Stavanger
Job ID:

Contact details:

Contact:Gisle Tungland
E-mail:gisle@svc.as
Phone:+47 51 20 70 25
Apply for this position