Senior Structural Engineer

Job description

- Disiplinansvar i gitte prosjekter
- Utarbeidelse av design (3D modell og fabrikasjonstegninger)
- Utføre disiplinsjekk/tegningsjekk
- Arbeide med studier, gjennomføringersprosjekter og mindre vedlikeholds porsjekter
- Utarbeide studierapport og presentasjoner
- Utarbeide time estimat
- Materialbestilling og vektregistrering
- Utarbeidelse av fabrikasjonspakker og arbeidspakker for installasjon
- Offshore survey

Qualifications

- Master eller bachelor grad som struktur ingeniør 


Required Work Experience:

- Minimum 10 års erfaring innen offshore relaterte prosjekter i Norge. (For konsulenter vurderes kandidater med ned til 5 års erfaring)
- Erfaring som DRE (disiplin ansvarlig ingeniør - struktur)
- Erfaring innen PDMS design og Microstation 2D/3D
- Erfaring fra offshore survey
- God kjennskap til NORSOK
- Noe kjennskap til Eurocode og DNV-standarder er ønskelig
- Noe kjennskap til analyseprogrammer som STAAD.Pro og/eller Sesam GeniE; ønskelig
- Office standard software 

Details:

Discipline:Structural
Title:Senior Structural Engineer
Periode:asap - des 20
Location:Stavanger
Job ID:

Contact details:

Contact:SVC AS
E-mail:firmapost@svc.as
Phone:+47 51 20 70 25
Apply for this position